rykkerskrivelser

 

Rykkerskrivelser

 

Det er altid kedeligt, men det kan være nødvendigt at sende rykkerskrivelser til sine kunder, såfremt de ikke overholder betalingsfristerne. Standardrykkerskrivelser skal være sobre og præcise.

 

Rykkerskrivelser skal hverken være unødigt undskyldende (der skal ikke undskyldes for at bede om betaling for en ydelse/vare, virksomheden har leveret) eller unødigt truende (der er ingen grund til at gå ud fra, at kunden er ude på at snyde). Det kan være forvirrende og svært at finde ud af, hvor meget man må tage i gebyr for at fremsende rykkerskrivelser til kunderne.

 

Rykkergebyrer

Der må først sendes en rykkerskrivelse, når den aftalte betalingsfrist er overskredet. Det er vigtigt, at man ikke fortsætter med at sende rykkere, hvis skyldneren har meddelt, at denne ikke mener at skylde pengene. I den situation er den eneste mulighed at inddrive kravet via domstolene. For så vidt angår rykkerskrivelser og gebyrer, må der alene sendes 3 rykkerskrivelser med gebyrer. Det er muligt at sende flere rykkerskrivelser, men disse rykkerskrivelser skal være uden gebyrer. • Du må kræve kr. 100 i gebyr pr. rykker. • Du må kun sende 3 gebyrbelagte rykkere. • Rykkerne må ikke sendes med mindre end 10 dages mellemrum, hvis de skal kunne pålægge skyldneren et gebyr. Såfremt skyldner alligevel ikke betaler, og sagen vidersendes til inkasso, er du berettiget til at kræve yderligere kr. 100 i et såkaldt inkassogebyr, når du overdrager fordringen til inddrivelse hos for eksempel en advokat. Hertil tillægges udgifterne ved at inkassere beløbet hos advokaten. Når sagen overgår til egentlig inkasso hos en advokat, kan du naturligvis stadig opnå dækning for en del af advokatomkostningerne og renter – det kan du nemlig opkræve hos debitor. Har du behov for udarbejdelse af rykkerskrivelser og rådgivning?

 

Udkast til rykkerskrivelser kan købes på Dokumenters hjemmeside, Køb rykkerskrivelser

Såfremt du ønsker juridisk bistand, kan du ved brug af advokatnøglen, www.advokatnoeglen.dk, finde en advokat i dit område med speciale i Inkasso.

Siden er udarbejdet af SelskabsAdvokaterne

Let’s face it,MBT Kimondo Gtx Men cigars are incredibly douchey these days.Adidas Originals NMD Primekni They’MBT Fora Gtx Damenre of a bygone era and now the people who use them are 16 years old trying to feel grown up and bankers. But you can celebrate that bygone era in this book, which showcases some famous cigar users and reminisces of a time when a cigar wasn’t shorthand for douchebag.Nike Presto Women From Assouline. Mr Porter has it.Nike Air Force 1 07 High Be sure to check out these other titles from Assouline. The DeLorean DMC-12 (commonly referred to as the DeLorean as it was the only model ever produced by the company) is a sports car manufactured by John DeLorean’s DeLorean Motor Company for the American market in 198182; “Nike ELASTICO Finale III Street TFThe Delorean Outfit” by Chuck Kassim Norris tells the story of an owner who simply can’MBT Lami Dament get enough of the legendary vehicle and the enthusiasts behind them. This short three-minute film was shot completely with the BMCC and Zeiss Primes in RAW 2K and graded in davinci;Adidas D Rose 7 Men not sure what that means,Nike Air Jordan flight 45 all I know is that it makes for a fantastic visual experience.Adidas Springblade Schuhe