rykkerskrivelser

 

Rykkerskrivelser

 

Det er altid kedeligt, men det kan være nødvendigt at sende rykkerskrivelser til sine kunder, såfremt de ikke overholder betalingsfristerne. Standardrykkerskrivelser skal være sobre og præcise.

 

Rykkerskrivelser skal hverken være unødigt undskyldende (der skal ikke undskyldes for at bede om betaling for en ydelse/vare, virksomheden har leveret) eller unødigt truende (der er ingen grund til at gå ud fra, at kunden er ude på at snyde). Det kan være forvirrende og svært at finde ud af, hvor meget man må tage i gebyr for at fremsende rykkerskrivelser til kunderne.

 

Rykkergebyrer

Der må først sendes en rykkerskrivelse, når den aftalte betalingsfrist er overskredet. Det er vigtigt, at man ikke fortsætter med at sende rykkere, hvis skyldneren har meddelt, at denne ikke mener at skylde pengene. I den situation er den eneste mulighed at inddrive kravet via domstolene. For så vidt angår rykkerskrivelser og gebyrer, må der alene sendes 3 rykkerskrivelser med gebyrer. Det er muligt at sende flere rykkerskrivelser, men disse rykkerskrivelser skal være uden gebyrer. • Du må kræve kr. 100 i gebyr pr. rykker. • Du må kun sende 3 gebyrbelagte rykkere. • Rykkerne må ikke sendes med mindre end 10 dages mellemrum, hvis de skal kunne pålægge skyldneren et gebyr. Såfremt skyldner alligevel ikke betaler, og sagen vidersendes til inkasso, er du berettiget til at kræve yderligere kr. 100 i et såkaldt inkassogebyr, når du overdrager fordringen til inddrivelse hos for eksempel en advokat. Hertil tillægges udgifterne ved at inkassere beløbet hos advokaten. Når sagen overgår til egentlig inkasso hos en advokat, kan du naturligvis stadig opnå dækning for en del af advokatomkostningerne og renter – det kan du nemlig opkræve hos debitor. Har du behov for udarbejdelse af rykkerskrivelser og rådgivning?

 

Udkast til rykkerskrivelser kan købes på Dokumenters hjemmeside, Køb rykkerskrivelser

Såfremt du ønsker juridisk bistand, kan du ved brug af advokatnøglen, www.advokatnoeglen.dk, finde en advokat i dit område med speciale i Inkasso.

Siden er udarbejdet af SelskabsAdvokaterne